Η φιλία είναι μια ψυχή που κατοικεί σε δυο σώματα.

Κανένας δεν είναι πραγματικός φίλος γι’ αυτόν που έχει πολλούς φίλους.

Τα αγαθά κόποις κτώνται.

Περισσότερο αγαπούν οι ευεργέτες τους ευεργετούμενους παρά οι ευεργετούμενοι τους ευεργέτες.

Ο άνθρωπος φύσει πολιτικόν ζώον.

Όπως το σώμα, όταν στερηθεί την ψυχή πεθαίνει, έτσι και η πόλη, όταν δεν υπάρχουν νόμοι, καταλύεται.

Σε όλα υπάρχει εκ φύσεως κάτι το θείο.

Η ομορφιά είναι η καλύτερη συστατική επιστολή.

Ανδρείος είναι αυτός που δεν φοβάται τον τιμημένο θάνατο.

Τίποτα απ’ όσα είναι δοσμένα από τη φύση δεν είναι χωρίς τάξη.

Το ήθος ενός ανόητου πλούσιου είναι το ήθος του πλούτου.

Η μεν εμπειρία τέχνην εποίησεν, η δ’ απειρία τύχην.

Ο αφέντης έχει την ανάγκη του δούλου και ο δούλος του αφέντη.

Η ποίηση είναι για τους ευφυείς ή για τους τρελούς.

Η ποίηση είναι πιο φιλοσοφική και πιο σπουδαία από την ιστορία, επειδή η ποίηση μιλάει περισσότερο για το όλον ενώ η ιστορία για το συγκεκριμένο.

Αυτός που δεν ξέρει να σωπαίνει, δεν ξέρει να συζητά.

Με την αλήθεια όλα τα δεδομένα βρίσκονται σε αρμονική συμφωνία, ενώ με το ψεύδος γρήγορα έρχεται σε διαφωνία και σύγκρουση το αληθές.

Αυτός που προκαλεί φόβο σε πολλούς, φοβάται πολλούς.

Σε τίποτα δεν διαφέρει το να μην υπάρχουν νόμοι από το να μην εφαρμόζονται οι νόμοι.

Αυτό που έχει γίνει συνήθεια, αντιμετωπίζεται σαν κάτι φυσιολογικό.