Απόσπασμά από το webinar που πραγματοποιήθηκε στις 29/07/2022

Ways Beyond Seeking: Ο Ενάρετος- Ευδαιμονικός Βίος στην Κλασική Κληρονομιά