ΟΜΙΛΗΤΕΣ

  • Κωνσταντίνος Π. Γιώτης – Ιδρυτής DHI και Hellenic Philosophy Forum

Θέμα: “The animal therefore I am”

  • Χαράλαμπος Παπαγεωργίου – καθ. Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ

Θέμα: “Μια σύντομη εισαγωγική θεώρηση στον Υπαρξισμό”

  • Παναγιώτης Σκανδαλάκης – Professor of Anatomy and Surgical Anatomy UOA

Θέμα: “Health and well-being”

  • Δημήτρης Πέππας – Sports nutritionist. Phd | Food philosopher

Θέμα: “Ikarian Way of Life”